Verkoopproces

Een koopsom in bandbreedte

Voor velen een moment waarnaar uitgekeken wordt! De voorlopige documentatie en van/ tot prijzen zijn op deze website te vinden.  Op dit moment zijn wij druk met de definitieve afronding van het plan, echter nog niet alle kosten (o.a. bouwkosten) zijn voor ons inzichtelijk, vandaar dat wij werken met een bandbreedte. Wij willen de woningen energiezuinig maken en hiermee zijn kosten gemoeid die op dit moment voor ons nog niet inzichtelijk zijn.

Inschrijven 

U kunt zich vanaf donderdag 11 juli online via onze website inschrijven als geïnteresseerde en uw voorkeur aangeven voor één van de woningen. In het formulier kunt u meerdere bouwnummers aangeven die uw voorkeur hebben. U kan tevens een volgorde in deze voorkeur aangeven. Per (toekomstig) huishouden is slechts één inschrijving toegestaan. Tijdens de inschrijfperiode kunt u rustig op uw gemak alle verschillende woningtypen online bekijken en eventuele wijzigingen in uw voorkeur doorvoeren. 
De inschrijving voor de pre-sale eindigt op donderdag 18 juli om 12:00 uur, waarna de digitale toewijzing plaats zal vinden.

Toewijzen

Bent u ingeloot voor een nieuwbouwwoning? Dat is goed nieuws! Er wordt een afspraak ingepland waarbij u alle informatie over de woning ontvangt. Het is nu tijd om u te verdiepen in de plattegrond, de indeling van de woning, de technische omschrijving en het meer-/minderwerk. Ook zal rond die periode de definitieve verkoopprijs bekend zijn. Zo weet u precies wat u kunt verwachten van het traject rondom het kopen van een nieuwbouwwoning. U krijgt daarna natuurlijk even de tijd om er goed over na te denken en uit te zoeken of u definitief over wilt gaan tot aankoop van de woning. Uiteraard beantwoorden wij uw vragen graag zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

Tip: maak in deze fase een afspraak met een adviseur om de financiële haalbaarheid van de aankoop van de woning te toetsen. Indien u tot aankoop over wenst te gaan, wordt er een vervolgafspraak gepland voor het tekenen van de koop -en aannemingsovereenkomst.

Niet ingeloot?

Bent u niet ingeloot, dan ontvangt u hierover een email en blijft u genoteerd staan als reserve kandidaat. Soms vallen optanten af: dan zullen wij de volgende kandidaat op de reservelijst benaderen. Er is geen positie op de reservelijst, indien er een woning beschikbaar komt wordt er opnieuw toegewezen.

Kopen

Gefeliciteerd! Wanneer u de beslissing heeft genomen om de nieuwbouwwoning te kopen, wordt er een reserveringsovereekomst opgesteld.

Verwachting start bouw

Wanneer 70% van de woningen is verkocht en is voldaan aan alle opschortende voorwaarden, zal gestart worden met de bouw. De verwachting is dat de bouw begin 2020 zal aanvangen. Dat lijk ver weg maar voor je het weet, is het zover. Heeft u nog verdere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina: