Transformatie seahorse terrein

De komende tijd zal het Seahorse terrein getransformeerd worden naar een locatie met woonbestemming. Om de transformatie te realiseren dienen allereerst de nog resterende sloopwerkzaamheden plaats te vinden. Deze zijn inmiddels gestart.

De werkzaamheden worden machinaal uitgevoerd met hydraulische sloopkranen. De duur van deze werkzaamheden zal naar verwachting circa 16 weken bedragen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.00-17.00 uur.

Het vrijgekomen puin zal op locatie worden gebroken en als gecertificeerd granulaat weer worden toegepast als funderingsmateriaal.

Afvoerroute

De afvoerroute die is vastgesteld voor vrachtverkeer is als volgt: bij het verlaten van het terrein rechtsaf Geerdinksweg en vervolgens rechtsaf Deldenerstraat richting de A1.

De transportintensiteit zal gedurende het project gemiddeld tussen de 1 en 4 transporten per dag bedragen. Echter, gedurende de afvoer van het puin/granulaat (richting het einde project) zal de intensiteit toenemen. Tijdens deze dagen zullen er gedurende de gehele dag transporten plaatsvinden.

Veiligheid

Om de veiligheid van u en uw (eventuele) kinderen te waarborgen wil Boverhoff Sloopwerken u attent maken op de volgende zaken:

  • Het is ten strengste verboden om u binnen de terreinafscheiding/hekken te begeven. Het sloopbedrijf streeft naar een zo veilig mogelijke sloop. Om dit te waarborgen wordt het terrein afgezet.
  • Gedurende de sloop kunnen omwonenden ondanks maatregelen overlast ervaren inzake geluid, trilling en stof. Op voorhand onze excuses hiervoor.
  • Na afloop van de sloop blijven de hekwerken om het terrein gehandhaafd.
  • Mocht u na werktijden onbevoegden op het sloopterrein zien, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de politie (0900-8844).
Deel deze pagina: